Портфолио: 

id
Гонорар от
р.
Гонорар до
р.
Описание